top of page
arbeidsrecht
Image by Bruno Kelzer

 

Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers kunnen zich wenden tot Van Egmond Advocaten voor arbeidsrechtelijk advies over onder andere:

 

 • Arbeidsovereenkomst (opstellen / ontbinden)

 • Concurrentie & relatiebeding

 • Discriminatie op de werkvloer

 • Ontslag (op staande voet)

 • Reorganisatie

 • Transitievergoeding

 • WWZ

 • Zwangerschap

 

Aansprakelijkheidsrecht

 

Binnen het aansprakelijkheidsrecht wordt de vergoeding of het herstel van geleden schade geregeld.

 

 • Letsel

 • Smartengeld

 • Schadevergoeding

 • Benadeelde partij strafproces

 • Deelgeschilprocedures

 • Dagvaardingsprocedure 

Open boek
aansprakelijkheidsrecht
bezwaar tegen sepot
Twee gedroogde bladeren
Personen en familierecht & rechten van het kind

Het Openbaar Ministerie heeft de bevoegdheid om te beslissen of een verdachte vervolgd wordt of niet. Het is mogelijk dat u aangifte doet van een misdrijf maar dat het OM u laat weten dat de verdachte niet voor de rechter hoeft te komen. In dat geval is het mogelijk om daarover een klaagschrift in te dienen bij het Gerechtshof. Hiervoor is maar één kans. Tegen de beslissing van het Gerechtshof is geen beroep mogelijk. Voor bijstand in deze artikel 12 Strafvorderingsprocedure kunt u bij ons terecht

 

 • Echtscheiding 

 • Omgang 

 • Begeleiding bij mediation

 • Advies 

 • Verdelen en verrekenen

zwangerschap
Zwangerschap en geboorte

Steeds vaker vragen ouders zich af welke rechten zij hebben rondom hun zwangerschap en de geboorte van hun kind. Er leven diverse vragen die te maken hebben met het recht op zelfbeschikking en lichamelijke integriteit. Voor sommige moeders lijkt het ten onrechte alsof deze mensenrechten tijdens een geboorte voor de betrokken partijen ineens van ondergeschikt belang zijn. Ook leven er veel vragen over de rechten van de werknemer rondom verlof, borstvoeding of kolven. Wendy van Egmond werkt samen met organisaties als de Geboortebeweging en de Stichting Bevallingstrauma. Met vragen over dit onderwerp kunt u bij haar terecht. Als ouder, maar tevens als verloskundige, gynaecoloog of werkgever. 

 

 • Zelfbeschikkingsrecht

 • Recht op lichamelijke integriteit 

 • Advies over zwangerschap en bevalling gerelateerde rechten

 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding

 • Tuchtprocedures

moeder en dochter
benadeelde partij
Benadeelde partij in het strafproces

Tijdens het strafproces heeft u als slachtoffer van een geweld- of zedenmisdrijf of als nabestaande het recht om u te voegen in het strafproces. Daarbij is het mogelijk om (een deel van) de geleden schade te verhalen op de dader en gebruik te maken van het spreekrecht. Wendy van Egmond is gespecialiseerd slachtofferadvocaat en werkt daarin nauw samen met onder meer Slachtofferhulp Nederland. Gedurende het strafproces staat kan zij uw belangen behartigen en voorzien van informatie en bijstand.

 

Voor de volgende onderwerpen kunt u zich tot haar wenden:

 • Vordering benadeelde partij

 • Gesprek Officier van Justitie

 • Bijstaand bij verhoor Rechter-Commissaris

 • Schadefonds Geweldsmisdrijven

 • Artikel 12 Sv 

 • Klacht tegen niet vervolgen 

bottom of page