top of page
WhatsApp Image 2022-03-22 at 2.43.07 PM.jpeg

Tarieven

Tarieven

Bij Van Egmond Advocatuur werken wij zowel op basis van toevoeging als tegen

betaling.In sommige gevallen dekt een rechtsbijstandverzekering de kosten van een

procedure.

 

Toevoeging

De overheid financiert een deel van de kosten voor de rechtsbijstand.

Of dit voor uw zaak mogelijk is hangt onder meer af van uw gezinsinkomen.

Er wordt vrijwel altijd een eigen bijdrage vastgesteld. Op de site van de RVR

kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een toevoeging en hoe hoog

de te verwachten eigen bijdrage zal zijn.

 

De Raad voor Rechtsbijstand toetst uw inkomen en vermogen.

Dit wordt gedaan aan de hand van gegevens van twee jaar geleden. Wanneer

uw inkomen lager is geworden kan het de moeite waard zijn om een

zogenaamde peiljaarverlegging aan te vragen, waardoor u mogelijkerwijs wel in

aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of een lagere eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op de site van de rechtsbijstand.

 

Er gelden diverse regels voor de toevoeging. Onder meer dat de toevoeging kan worden ingetrokken wanneer er financieel resultaat uit de procedure voortvloeit. In dat geval bent u de advocaat alsnog het vooraf overeengekomen uurtarief verschuldigd.

 

Wanneer u slachtoffer bent van een ernstig zeden of geweldsmisdrijf of nabestaande heeft u voor bijstand van een geregistreerd slachtofferadvocaat recht op een toevoeging zonder eigen bijdrage.

 

Uurtarief

Per zaak wordt vooraf een uurtarief met u overeengekomen. De hoogte daarvan is onder meer afhankelijk van de grootte en complexiteit van de zaak. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om een fixed fee overeen te komen.

 

Rechtsbijstandsverzekeraar

Ieder polis is anders. Het advies is om contact op te nemen met uw verzekeraar zodra u een juridische kwestie heeft waarvoor u een advocaat wenst in te schakelen op kosten van de verzekeraar. Veel polissen geven geen dekking wanneer u reeds voordat u contact met de verzekeraar opneemt een inhoudelijk gesprek met de advocaat heeft.

 

Er is Europese rechtspraak over het recht op vrije advocaatkeuze en vergoeding van een procedure. Dit is onder meer uitgelegd op deze site:

Bij vragen over voorwaarden en tarieven bent u te allen tijde welkom om contact met ons op te nemen.

Image by Filipp Romanovski
bottom of page